PaedDr. Mgr. Michal Murárik
nar. 1983, ženatý
Záľuby: psychológia, horská cyklistika, lyžovanie, beh, veda a technika, cestovanie

Ukončené vzdelanie:
FTVŠ UK Bratislava: Telesná výchova a regenerácia (2002 - 2007)
FiF UK Bratislava: Psychológia (2004 - 2009)

Ďalšie vzdelávanie:
Dlhodobý (800 hod.) psychoterapeutický výcvik Systemickej a Naratívnej psychoterapii, Umenie Terapie (2010-2014)
Rigorózna skúška zo športovej psychológie - FTVŠ UK (2008)
Trénerská akadémia - tréner 1. triedy v zjazdovom lyžovaní
Kurz hypnózy
Kurz autogénneho tréningu
omne1